Současnost


V současnosti se členská základna se ustálila na několika stálých členech, docházejících do kroužku pravidelně po několik let. Každoročně bývají doplňováni nově příchozími, které však většinou náročná práce odměněná pouze občasným „ježděním na panelu“ brzy přestává bavit. Do kroužku rovněž nepravidelně dochází externisté z řad profesionálních modelářů, kteří v rámci svých možností pomáhají s pracemi na panelu, radami i nějakými dary v podobě materiálu či údržbou vozidel.
Jak už naznačeno výše, ačkoli panel prošel zásadní opravou a byl již plně provozuschopný, měl přesto velký nedostatek. Původní plány, že s trochou opatrnosti na něm budeme moci provozovat i moderní a profesionální modely vzaly po několika zkušebních jízdách rychle za své. Jako nejvíce problematické se ukázaly staré, původní výhybky PIKO, kde bývaly největší problémy. Ty ale nebylo možné vyřešit jinak, než jejich náhradou za jiné, nové. Stáli jsme tak před dalším zásadním rozhodnutím. Buď se smířit s tím, že na panelu nikdy nebudeme provozovat nic jiného, než „vylepšené dětské hračky“, nebo se pustíme do další rekonstrukce. Která bude muset být skutečně důkladná a co do nákladů bude finančně nejnáročnější. Které si opět budeme muset uhradit ze svého. Zvítězila druhá varianta… :-)
Od roku 2010 jsme se tak pustili do, v pořadí již třetí, rekonstrukce panelu, kterou ale vzhledem k náročnosti provádíme na etapy. Postupně provádíme úplnou výměnu původního U kolejiva včetně výhybek PIKO za profilové. Převedším zn. TILLIG a PILZ. V řadě případů navíc dochází k úpravě směrování tratí, u stanic se snažíme co nejvíce navýšit jejich kapacitu a taky prodloužit jejich délku, abychom mohli provozovat delší soupravy. Nově máme na panelu jedno skryté nádraží, připravujeme výstavbu depa i s rotundou a točnou, panel čeká další, vzhledem k rozměrům klubovny asi poslední, rozšíření pro zamýšlenou vlečku.
Práce probíhají tak, že se rekonstruuje jedna stanice i s přilehlými tratěmi, včetně natažení kompletní elektroinstalace a výměny ovládacích pultů. Vzhledem k tomu, že řada stanic má pozměněné kolejové uspořádání, nelze ty původní využít. Dokončené úseky, které na sebe postupně navazují, se poté provizorně připojí na nerekonstruované původní úseky, aby se nějakou dobu mohlo na panelu opět jezdit. Pak se práce přesouvají na další úsek. Tento postup jsme zvolili především kvůli dětem, které by další, několikaletá, úplná odstávka panelu velmi odrazovala. V současné chvíli je kolejově kompletně zrekonstruováno již pět stanic z celkového počtu šesti. Rekonstrukce té poslední je plánována na rok 2015, na hotových úsecích se pomalu začíná pracovat i na obnově krajiny, naplno se tyto práce rozeběhnou až po dokončení rekonstrukce tratí. Základní dlouhá „okružní“ jednokolejná trať zůstala zachována, nově však na ní leží celkem 5 velkých a jedno menší nádraží, jedno skryté nádraží, dvě spojky, tři vlečky, připravena je výstavba čtvrté a také výstavba depa s točnou a rotundou.
Výměna kolejí však není jediná obměna, do které jsme se pustili. Další a finančně nejnáročnější položkou v plánech je „revitalizace“ vozového a lokomotivního parku. Původní staré modely PIKO jsou již ponechány pouze v záloze a v provozu na panelu prakticky nezasahují. Nahradily je profesionální modely značek ROCO, MTB, FLEISCHMANN, TILLIG, BRAMOS atd. Zejména lokomotivy mají převážně českou předlohu, i když samozřejmě nebudeme dětem bránit donést si i své modely. Obměna vozového parku je prakticky dokončena a pro provoz na panelu máme připravenu řadu souprav, za které by se nemusely stydět ani profesionální kluby. Lokomotivní park vzhledem k cenám modelů rozšiřuje postupně, ale i zde je reálný předpoklad, že až bude rekonstrukce panelu hotova, bude se pak skutečně na co dívat. Budete vítáni… :-)
 
 
http://kzm.lokomotivy.net    2014-2023
Some Icons are Copyright © Yusuke Kamiyamane. All rights reserved.